top of page

Swanson - Digestive (ทางเดินอาหาร ขับถ่าย ช่วยย่อย)

ผู้ที่ชื่นชอบการรับ ประทานอาหารประเภทไขมันเยอะๆ กากอาหารน้อยเสี่ยงต่อการเป็นท้องผูก ท้องอืด ท้องเฟ้อได้ง่าย และจากผลวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ พบผู้หญิงไทยถึงร้อยละ 99 มีปัญหาระบบย่อยอาหารผิดปกติ ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียว

 

ทั้งนี้ ระบบย่อยอาหารที่ผิดปกติเป็นปัญหาที่พบบ่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติของคนไทย โดยเฉพาะในผู้หญิง สาเหตุสำคัญ 2 ประการที่ก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารคือ การดำเนินชีวิตประจำวัน และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงจะมีปัญหาด้านอารมณ์บ่อยๆ เช่น มีความกดดันทางอารมณ์อย่างรุนแรง และมีความเครียดต่อเนื่อง มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาระบบย่อยอาหารผิดปกติ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มักมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง ทั้งที่ดื่มน้ำไม่เพียงพอ รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ การทานอาหารอย่างเร่งรีบเป็นประจำ หรือการงดอาหารมื้อสำคัญๆ ไป รวมทั้งการดำเนินชีวิตแบบไม่สมดุล นั่นคือ ไม่รู้จักออกกำลังกายบ้าง แม้ประทั้งการพักผ่อนไม่เพียงพอ

 

ดังนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SWANSON ในกลุ่ม digestive ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ที่มีปัญหาระบบการย่อย ได้เป็นอย่างดี! 

 

 

bottom of page