top of page

Swanson - Bone and Joint Health (บำรุงข้อต่อและกระดูก)

ผลิตภัณฑ์ ของ Swanson ที่ทางการแพทย์มีผลงานวิจัยที่ช่วยบำรุงข้อและกระดูก แก้ปัญหาข้อเสื่อม แก้ปัญหาปวดตามข้อในผู้สูงอายุ ช่วยให้ระบบโครงสร้างของร่างกายแข็งแรง

 

 

bottom of page