top of page

Nutrex Hawaii (นูเทร็กซ์ฮาวาย สไปรูลิน่า, แอสต้าแซนธิน)

Nutrex Hawaii ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1990 โดย Dr. Gerald Cysewski  ณ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา Dr.Gerald เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่าย คิดค้นและวิจัยคุณประโยชน์ของสาหร่ายที่มีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายตั้งอยู่บนชายฝั่ง Kona ของเกาะฮาวาย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศและอุณหภูมิหมาะแก่การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีแสงแดดอบอุ่น น้ำทะเล และน้ำสะอาดบริสุทธิ์ 100% จากชั้นหิน

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ HAWAIIAN SPIRULINA PACIFICA® สาหร่ายเกลียวทองแปซิฟิกา เป็นสายพันธุ์สาหร่ายเกลียวทองหรือสาหร่ายสไปรูลิน่า ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ BIOASTIN® NATURAL HAWAIIAN ASTAXANTHIN มีส่วนประกอบของแอสต้าแซนธินบริสุทธิ์ 100% สกัดจากสาหร่ายสีแดง ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาสารต้านอนุมูลอิสระอันดับ 1 บำรุงสุขภาพร่างกาย ผิวพรรณ ดวงตา สมอง กล้ามเนื้อ ฯลฯ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ MD FORMULAS HAWAII ™ คิดค้นโดย DR. ROBERT CORISH, M.D., เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหลักคือ BIOASTIN ® ร่วมกับส่วนส่วนผสมอื่นๆ เพื่อความจำเพาะมากขึ้น อีกทั้งผ่านการตรวจสอบทางการแพทย์แล้ว เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงหัวใจและหลอดเลือด, ข้อต่อกระดูก, ดวงตา, ผิวพรรณ, บำรุงสมอง และระบบประสาท เป็นต้น โดยเป็นผลิตภัณฑ์มังสวิรัติ ผู้ที่ทานมังสวิรัติรับประทานได้

 

ทำไมผลิตภัณฑ์ของ Nutrex Hawaii จึงพิเศษกว่าที่อื่นๆ?

  •  ที่ตั้ง

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายของเรา ตั้งอยู่บนชายฝั่ง Kona รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีแสงแดดและอุณหภูมิที่เหมาะสม สำหรับการเจริญโตของสาหร่ายสไปรูลินาตลอดปี เราเริ่มมีการพัฒนาสายพันธ์ของสาหร่ายเกลียวทอง แปซิฟิกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา นับเป็นสายพันธ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

  • เขตปลอดภัยจากสารเคมี (BioSecure Zone)

ฟาร์มเพาะเลี้บงสาหร่ายของ Nutrex Hawaii เป็นฟาร์มแห่งเดียวที่อยู่ในเขต BioSecure Zone ที่ห้ามการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และธรรมชาติ ปราศจากการดัดแปลงพันธุกรรม นั่นคือ คุณสามารถมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของ Nutrex Hawaii ได้ว่าปลอดภัย 100% ไร้สารเคมีและสารอันตรายต่างๆ

  • Ultra-Pure Deep Ocean Water

ผลิตภัณฑ์สาหร่ายเกลียวทอง แปซิฟิกา ถูกเพาะเลี้ยงในน้ำที่ผสมน้ำที่สูบจากทะเลน้ำลึก ในอัตราส่วน 5% ระดับความลึก 2000 ฟุต ซึ่งอุดมไปด้วย แร่ธาตุต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสาหร่ายอย่างมาก

  •  สิทธิบัตร Ocean Chill Drying™

นวัตกรรม Ocean Chill Drying™ โดยจดสิทธิบัตรเอกสิทธิเฉพาะของ Nutrex Hawaii ในการอบแห้งสาหร่ายแปรรูป เพื่อคงไว้สารอาหารที่ครบถ้วนในสาหร่าย โดยลดการเกิดออกซิเดชันในสาหร่าย ทำให้ผลิตภัณฑ์สดใหม่อุดมไปด้วยสารอาหารจนถึงมือคุณ

 
bottom of page